~ АМТ-130 продължава да се понася добре и при двете дозови кохорти.

~ Пациентите, лекувани с АМТ-130, показват запазена функция в сравнение с изходното ниво и клинични ползи в сравнение с естествената история на заболяването ~

~ Леката верига на неврофиламентите (NfL) в цереброспиналната течност (CSF) е под изходното ниво на 24 месеца при пациентите, лекувани с ниска доза АМТ-130, и намалява към изходното ниво на 12 месеца при пациентите, лекувани с висока доза АМТ-130 ~

~ Потискането на CSF mHTT в кохортата с ниски дози подкрепя целевото ангажиране на AMT-130; По-голяма вариабилност се наблюдава в кохортата с високи дози ~

~ Обещаващите данни подкрепят продължаването на клиничното развитие на АМТ-130 и продължаването на регулаторните взаимодействия за обсъждане на късен етап на развитие ~

~ Конферентен разговор за инвеститорите и уеб излъчване днес в 8:30 ч. българско време ~

Лексингтън, Масачузетс, и АМСТЕРДАМ, 21 юни 2023 г. (GLOBE NEWSWIRE) - uniQure N.V. (NASDAQ: QURE), водеща компания за генна терапия, която разработва трансформиращи терапии за пациенти с тежки медицински нужди, обяви днес обещаващи междинни данни, включително до 24 месеца проследяване, от 26 пациенти, включени в текущото клинично изпитване на AMT-130 в САЩ фаза I/II за лечение на болестта на Хънтингтън.

"Много сме доволни от данните от междинния анализ на американското ни клинично изпитване фаза I/II на AMT-130, еднократно прилагана генна терапия за болестта на Хънтингтън," заяви Рикардо Долмеч, д-р, президент на отдел "Изследвания и развитие" в uniQure. "АМТ-130 продължава да се понася добре като цяло с управляем профил на безопасност и при двете дози. Важно е да се отбележи, че и двете дози показват предварителни доказателства за клинични и функционални ползи, включително благоприятни тенденции в общия двигателен резултат, общия функционален капацитет и съставната унифицирана скала за оценка на болестта на Хънтингтън в сравнение с естествената история. Планираме да се ангажираме с регулаторните органи, за да развием тази обещаваща клинична програма, тъй като събираме повече данни от тези пациенти и от нашето европейско проучване."   

"Днешната окуражаваща междинна актуализация показва ранни признаци на потенциална клинична полза от AMT-130 и подкрепящи тенденции при леката верига на неврофиламентите - ключов маркер за увреждане на невроните, който се е доказал като полезен при множество невродегенеративни заболявания", заяви Сара Табризи, доктор на медицинските науки, FRCP, доктор на науките, професор по клинична неврология, директор на Центъра за болестта на Хънтингтън към University College London (UCL) и съвместен ръководител на отдела за невродегенеративни заболявания към UCL. "Въпреки малкия брой пациенти, аз съм окуражен да видя, че пациентите, лекувани с която и да е от двете дози на AMT-130, изглежда имат до голяма степен запазена функция и се развиват благоприятно спрямо естествения ход на заболяването до 24 месеца. Тези междинни резултати дават ранна надежда за пациентите, страдащи от това опустошително заболяване, и аз очаквам с нетърпение допълнителни клинични актуализации и по-нататъшно проучване на AMT-130 като потенциално важна възможност за лечение на пациенти с болестта на Хънтингтън."

Обобщение на данните от американското изпитване на AMT-130 във фаза I/II при болестта на Хънтингтън

Общо 26 пациенти с ранно проявена болест на Хънтингтън са включени в многоцентрово клинично изпитване на AMT-130 в САЩ, фаза I/II, включително група от 10 пациенти с ниска доза (6 лекувани, 4 контролни) и група от 16 пациенти с висока доза (10 лекувани, 6 контролни). Пациентите са били рандомизирани за лечение с AMT-130 или за имитация на операция (sham). Проучването се състои от 12-месечен период на сляпо основно проучване, последван от несляпо дългосрочно проследяване от пет години за лекуваните пациенти. Към днешна дата четирима от шестте контролни пациенти в кохортата с високи дози са преминали на лечение. Данните за ефикасността и биомаркерите от пациентите, преминали на лечение, не са включени в обобщението по-долу.

Безопасност и поносимост

АМТ-130 като цяло се понася добре, с управляем профил на безопасност при пациентите, лекувани с по-ниската доза от 6×1012 векторни геноми и по-високата доза от 6×1013 векторни геноми. Най-често срещаните нежелани събития в групите на лечение са свързани с хирургичната процедура. Нито едно възникнало при лечението нежелано събитие (TEAE) не е довело до прекратяване на наблюдението на пациента.

Както беше съобщено по-рано, има две сериозни нежелани събития (СНЗ), несвързани с AMT-130 (следоперативен делириум и голяма депресия) в кохортата с ниски дози, едно СНЗ в кохортата с високи дози (болки в гърба) и едно СНЗ (дълбока венозна тромбоза) в контролната група. Освен това има две подозирани неочаквани сериозни нежелани събития (тежко главоболие, възпаление на централната нервна система) в кохортата с високи дози. Всички събития са отшумели.  

Всичките четирима пациенти с кръстосана терапия (3 пациенти с висока доза, 1 пациент с ниска доза) са получили кратък курс на имуносупресивна терапия едновременно с приложението на AMT-130. След прегледа на междинния анализ на данните Съветът за наблюдение на безопасността на данните (DSMB) за клиничното изпитване фаза I/II в САЩ заключи, че няма проблеми с безопасността при нито една от двете дози и препоръча продължаване на клиничното развитие на AMT-130.

Проучвателни данни за ефикасността

Клиничните и функционалните измервания на лекуваните пациенти във всяка дозова кохорта са сравнени с изходните измервания, контролните пациенти (до 12 месеца) и кохортата на естествената история. Естествената кохорта е разработена от uniQure в сътрудничество с Инициативата за излекуване на болестта на Хънтингтън (CHDI), като е използвано изследването на естествената история на TRACK-HD на пациенти с ранна болест на Хънтингтън. Кохортата включва 31 пациенти, които отговарят на критериите за включване в клиничното изпитване на uniQure за дължина на CAG, възраст, общ функционален капацитет, ниво на диагностична класификация и минимални обеми на стриатума.

 • Ранните клинични данни показват тенденции, съответстващи на потенциалната клинична полза от AMT-130 и при двете дози на AMT-130.  
 • В сравнение с изходните измервания клиничната функция като цяло е запазена на 24 месеца при пациентите от кохортата с ниски дози и на 12 месеца при пациентите от кохортата с високи дози.
 • В сравнение с естествената история, пациентите и от двете дозови кохорти демонстрират подобрение във всеки от показателите за обща двигателна активност, общ функционален капацитет и съставната унифицирана скала за оценка на болестта на Хънтингтън.
  • Общ двигателен резултат (TMS): Пациентите с ниски дози демонстрират средно подобрение на TMS от 1,8 точки на 24 месеца в сравнение с естествената история, а пациентите с високи дози демонстрират средно подобрение от 2,7 точки на 12 месеца.  
  • Общ функционален капацитет (TFC): Пациентите с ниски дози демонстрират средно подобрение от 0,8 пункта в TFC на 24 месеца в сравнение с естествената история, а пациентите с високи дози - средно подобрение от 0,5 пункта на 12 месеца.  
  • Съставна унифицирана скала за оценка на болестта на Хънтингтън (cUHDRS): Пациентите с ниски дози демонстрират средно подобрение от 0,9 точки в cUHDRS на 24 месеца в сравнение с естествената история, а пациентите с високи дози - средно подобрение от 1,0 точки на 12 месеца.   
 • При пациентите от контролната група се наблюдава влошаване на общата моторна оценка на 12 месеца в сравнение с изходното ниво и естествената история. При пациентите от контролната група TFC и cUHDRS са запазени на 12 месеца.
Промяна в общия двигателен резултат

Биомаркери

Лека верига на неврофиламентите (NfL)   

 • Както се очакваше и както беше съобщено по-рано, при пациентите, лекувани с AMT-130, се наблюдава преходно увеличение на CSF NfL, свързано с процедурата, което достига своя връх приблизително един месец след приложението. Тези преходни увеличения не са дозозависими и при всички пациенти се наблюдава последващо намаляване на CSF NfL.
 • Средната стойност на CSF NfL за кохортата с ниски дози е била 12,9% под изходното ниво в сравнение с прогнозираното увеличение от 22,9% в естествената история, като четирима от петимата пациенти с ниски дози са имали нива на CSF NfL под изходното ниво.
 • Нивата на CSF NfL в кохортата с високи дози са били по-променливи през 12-те месеца, като средното увеличение е било 51,5% в сравнение с изходното ниво. Четирима от осемте пациенти с високи дози, при които проследяването е продължило поне 12 месеца, са имали нива на NfL под изходното ниво. При двама пациенти с високи дози с 18-месечно проследяване се наблюдава продължителен спад на CSF NfL до 27,4% над изходното ниво.
 • В контролната група средната стойност на CSF NfL е относително стабилна и е 6,83% под изходното ниво на 12 месеца.
Процентно изменение на леката верига на неврофиламентите (Nfl) спрямо изходното ниво в цереброспиналната течност (CSF)

Мутирал протеин на Хънтингтин (mHTT)

 • CSF mHTT за кохортата с ниски дози остава под изходното ниво със средно намаление от 8,1% на 24 месеца. CSF mHTT за кохортата с високи дози е значително по-променлива със средно увеличение от 39,7% над изходното ниво на 12 месеца в сравнение с увеличение от 4,7% в контролната група. При трима от деветте оценяеми пациенти в кохортата с високи дози CSF mHTT е намалял под изходното ниво при последното измерване.

Общ обем на мозъка

 • Средният общ обем на мозъка за контролната група, групата с ниски дози и групата с високи дози е намалял съответно с 0,74%, 1,02% и 1,23% на 12 месеца и не се различава съществено помежду си или от естествената история.

Следващи стъпки

Въз основа на обещаващите данни от този междинен анализ uniQure ще продължи клиничното разработване на AMT-130 и предвижда следните следващи стъпки:

 • В началото на третото тримесечие на 2023 г. uniQure очаква да приключи записването на пациенти в кохортата с високи дози в европейското клинично изпитване.
 • През втората половина на 2023 г. uniQure очаква да започне трета кохорта в текущото клинично изпитване в САЩ, за да продължи да изследва и двете дози в комбинация с периоперативна имуносупресия с фокус върху оценката на безопасността в близко бъдеще. В третата кохорта ще бъдат включени до 10 пациенти, като всички те ще получат АМТ-130, използвайки настоящата, утвърдена стереотактична неврохирургична процедура за доставка.
 • През четвъртото тримесечие на 2023 г. uniQure очаква да представи нови клинични данни от Фаза I/II на проучванията на AMT-130, включително допълнителни данни от проследяването на лекуваните пациенти в проучването в САЩ и 12-месечни данни от проследяването на пациентите с ниска доза в проучването в ЕС.
 • До първото тримесечие на 2024 г. uniQure очаква да проведе регулаторни взаимодействия, за да обсъди данните от проучванията в САЩ и ЕС и пътя за по-нататъшно развитие на клиничното разработване на AMT-130.

Информация за конферентен разговор с инвеститорите и уеб излъчване

Ръководството на uniQure ще проведе конферентен разговор с инвеститорите и уебкаст днес, сряда, 21 юни 2023 г., в 8:30 ч. българско време. Събитието ще бъде излъчено по интернет в раздел "Събития и презентации" на уебсайта на uniQure на адрес https://www.uniqure.com/investors-media/events-presentations а след края на събитието повторението ще бъде архивирано за 90 дни. Заинтересованите страни, които участват по телефона, трябва да се регистрират, като използват този онлайн формуляр. След като се регистрират за подробностите за набиране, всички участници по телефона ще получат автоматично генериран имейл, съдържащ връзка към номера за набиране, както и личен ПИН код, който да използват за достъп до събитието по телефона. Ако се присъединявате към конферентния разговор, моля, наберете номера 15 минути преди началния час.

За клиничната програма за фаза I/II на AMT-130

Клиничното изпитване на AMT-130 за лечение на болестта на Хънтингтън в САЩ фаза I/II изследва безопасността, поносимостта и ефикасността при общо 26 пациенти с ранно проявена болест на Хънтингтън, разделени на група от 10 пациенти с ниска доза, последвана от група от 16 пациенти с висока доза; пациентите са рандомизирани за лечение с AMT-130 или имитираща (привидна) операция. Многоцентровото изпитване се състои от 12-месечен период на основно изследване, последван от дългосрочно проследяване в продължение на пет години. Общо 16 пациенти в клиничното изпитване са рандомизирани за лечение и получават еднократно приложение на AMT-130 чрез MRI-управлявано, конвективно стереотактично неврохирургично доставяне директно в стриатума (каудат и путамен). Допълнителни четирима контролни пациенти от кохортата с високи дози са преминали на лечение. Допълнителна информация е достъпна на www.clinicaltrials.gov (NCT04120493).

Европейското, отворено проучване на фаза Ib/II на AMT-130 ще включва 15 пациенти с ранно проявено заболяване на Хънтингтън в две дозови кохорти. Кохортата с ниска доза от шест пациенти е приключила записването, а останалата кохорта с висока доза се очаква да приключи записването в средата на 2023 г. Заедно с проучването в САЩ, европейското проучване има за цел да установи безопасността, да докаже концепцията и оптималната доза на AMT-130, за да се премине към фаза III на разработката или към потвърждаващо проучване, ако е възможно да се приложи ускорен път за регистрация. 

AMT-130 е първата клинична програма на uniQure, насочена към централната нервна система (ЦНС), в която се използва патентованият miQURE® платформа.

За болестта на Хънтингтън

Болестта на Хънтингтън е рядко наследствено невродегенеративно заболяване, което води до двигателни симптоми, включително хорея, поведенчески аномалии и когнитивен упадък, водещи до прогресивно физическо и психическо влошаване. Заболяването е автозомно-доминантно състояние с причиняващо заболяването разширяване на CAG повторението в първия екзон на гена на Хънтингтън, което води до производството и натрупването на анормален протеин в мозъка. Въпреки ясната етиология на болестта на Хънтингтън, понастоящем няма одобрени терапии за забавяне на началото или за забавяне на прогресията на болестта.

За uniQure

uniQure изпълнява обещанието за генна терапия - единични лечения с потенциално лечебни резултати. Неотдавнашното одобрение на генната терапия на uniQure за хемофилия В - историческо постижение, основано на повече от десетилетие изследвания и клинични разработки - представлява важен етап в областта на геномната медицина и поставя началото на нов подход за лечение на пациентите, живеещи с хемофилия. uniQure сега използва своята модулна и утвърдена технологична платформа, за да развие тръбопровод на патентовани генни терапии за лечение на пациенти с болест на Хънтингтън, рефрактерна епилепсия на темпоралния лоб, АЛС, болест на Фабри и други тежки заболявания. www.uniQure.com

uniQure Прогнозни изявления

Това съобщение за пресата съдържа изявления за бъдещето по смисъла на раздел 27А от Закона за ценните книжа от 1933 г., както е изменен, и раздел 21Е от Закона за обмен на ценни книжа от 1934 г., както е изменен. Всички изявления, различни от изявленията за исторически факти, са изявления за бъдещето, които често се обозначават с термини като "очаквам", "вярвам", "бих могъл", "установявам", "оценявам", "очаквам", "цел", "възнамерявам", "очаквам", "може би", "планирам", "потенциален", "предвиждам", "проект", "търся", "трябва", "ще", "ще" и подобни изрази, както и отрицателните стойности на тези термини. Изявленията за бъдещето се основават на убежденията и предположенията на ръководството и на информацията, с която то разполага само към датата на това съобщение за пресата. Тези изявления за бъдещето включват, но не се ограничават до потенциалните клинични и функционални ефекти на АМТ-130, включително като важна възможност за лечение на пациенти с болестта на Хънтингтън, очакваното приключване на записването в европейското, отворено проучване на АМТ-130 във фаза Ib/II и започването на трета кохорта в текущата клинична фаза I/II в САЩ. Действителните резултати на uniQure могат да се различават съществено от очакваните в тези изявления за бъдещето по много причини, включително рискове, свързани с провеждането на клиничното изпитване за болестта на Хънтингтън, въздействието на финансовите и геополитическите събития върху uniQure и икономиката и системата на здравеопазването като цяло, дейностите на uniQure по клинична разработка, клиничните резултати, споразуменията за сътрудничество, регулаторния надзор, комерсиализацията на продукта и претенциите за интелектуална собственост, както и рисковете, несигурностите и другите фактори, описани под заглавието "Рискови фактори" в периодичните отчети за ценни книжа на uniQure, включително годишния отчет по формуляр 10-K, подаден в SEC на 27 февруари 2023 г., и тримесечния отчет по формуляр 10-Q, подаден в SEC на 9 май 2023 г. Като се имат предвид тези рискове, несигурности и други фактори, не трябва да се доверявате прекомерно на тези прогнозни изявления, а uniQure не поема задължение да актуализира тези прогнозни изявления, дори ако в бъдеще се появи нова информация.

uniQure Контакти:

ЗА ИНВЕСТИТОРИ:    ЗА МЕДИИТЕ:
     
Мария Е. Кантор
Директно: 339-970-7536
Мобилен телефон: 617-680-9452
m.cantor@uniQure.com
 Киара Русо
Директно: 617-306-9137
Мобилен телефон: 617-306-9137
c.russo@uniQure.com
 Том Малоун
Директно: 339-970-7558
Мобилен телефон:339-223-8541
t.malone@uniQure.com

Снимките към това съобщение са достъпни на адрес
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4b22dda-4970-4ea5-bf8e-07bfb2b1faca
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8da9727-930c-46a5-8f09-5b1df481db08


0 Коментара

Вашият коментар

Заместител на аватар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BGBulgarian