Намерете своята национална организация

Организации от няколко държави

Международен (за JHD)

Младежка организация за болестта на Хънтингтън

Организации в страната

C

I

J

O

P

R

S

T

W

C

Китай

Китайска асоциация на HD - Асоциация на HD Fegxinzi

I

Индия

Общество за болестта на Хънтингтън, Индия

Израел

Израелска асоциация за болестта на Хънтингтън

J

Япония

Японска мрежа за болестта на Хънтингтън

N

Нидерландия

O

Оман

Асоциация за болестта на Хънтингтън в Оман

P

Пакистан

Грижа за болестта на Хънтингтън и общество за лечение на Пакистан

R

S

Южна Корея

Корейско общество за болестта на Хънтингтън

T

Турция

Асоциация на ловците в Турция

bg_BGBulgarian