Тъй като болестта на Хънтингтън е генетично заболяване, може да се направи ДНК тест, който обикновено ще ви покаже дали имате дефектния ген, който я причинява, или не. В някои случаи резултатът от теста не е ясен, поради което е трудно да се даде категоричен отговор. По-долу са изброени някои неща, за които трябва да помислите, ако обмисляте да си направите тест:

  • Важно е да се знае, че само вие можете да вземете решение да се изследвате и че обикновено човек трябва да е навършил 18 години, преди да бъде извършен тестът. Родителите, партньорите, приятелите или други членове на семейството могат да ви притискат/подтикват да се подложите на теста, но в крайна сметка решението е само ваше.
  • Ако решите да се подложите на теста, освен емоционалното въздействие върху вас и вашето семейство, трябва да вземете предвид и ефекта, който положителният резултат ще има върху други аспекти на живота ви, като например застраховката "Живот" и бъдещите възможности за работа, тъй като в някои професии положителният резултат може да бъде пречка (например за постъпване във въоръжените сили).
  • Когато за първи път научите, че може да сте изложени на риск, е важно да не бързате да вземате решение за изследване, защото след като получите резултата, не можете да промените решението си.
  • Важно е да запомните, че можете да се откажете от процеса на тестване по всяко време.
  • Посещението в клиника по генетика не означава, че сте задължени да се подложите на теста, но ви дава възможност да обсъдите всички последици и всякакви други притеснения, които може да имате. Всяка клиника следва съгласуван "протокол" за консултиране; обикновено се провеждат поне три сесии, на които можете да обсъдите последиците от теста и всички въпроси, които може да имате, преди да вземете решение.

Процедурата по тестване включва сесии с различни специалисти. Обикновено тя включва по една сесия, посветена на всяко от следните неща: генетично консултиране, неврологичен преглед, психологическо интервю, обсъждане на резултатите и последващи действия. Самият генетичен тест представлява кръвен тест.

Целта на предварителните срещи е да се гарантира, че лицето разбира потенциалните последици от своя генетичен статус и е подготвено да получи резултатите. Неврологичният преглед ще определи дали са налице някакви ранни симптоми на HD. Ако се установи, че лицето има симптоми, ще му бъде предложена възможността да прекрати процедурата на изследване.

Важно е да се отбележи, че предсимптоматичното изследване за HD не може да определи кога ще започне заболяването, нито неговия ход или тежест. Хората, които имат положителен тест за гена, могат да останат здрави в продължение на много години. HD може да се диагностицира само чрез неврологичен преглед.

bg_BGBulgarian