Предсказващ генетичен тест

Важно е да се отбележи, че предсимптоматичното изследване за HD не може да определи кога ще започне заболяването, нито неговия ход или тежест. Хората, които имат положителен тест за гена, могат да останат здрави в продължение на много години. HD може да се диагностицира само чрез неврологичен преглед.

Процедурата по тестване включва сесии с различни специалисти. Обикновено тя включва по една сесия, посветена на всяко от следните неща: генетично консултиране, неврологичен преглед, психологическо интервю, обсъждане на резултатите и последващи действия. Самият генетичен тест представлява кръвен тест.

Целта на предварителните срещи е да се гарантира, че лицето разбира потенциалните последици от своя генетичен статус и е подготвено да получи резултатите. Неврологичният преглед ще определи дали са налице някакви ранни симптоми на HD. Ако се установи, че лицето има симптоми, ще му бъде предложена възможността да прекрати процедурата на изследване.

Важно е да се отбележи, че предсимптоматичното изследване за HD не може да определи кога ще започне заболяването, нито неговия ход или тежест. Хората, които имат положителен тест за гена, могат да останат здрави в продължение на много години. HD може да се диагностицира само чрез неврологичен преглед.

bg_BGBulgarian