A B      C      D E F      G      H      I      J      K      L      M 

N      O      P      Q      R      S      T      U      V      W      X      Y      Z

C

Kanada 

KANADSKÁ HUNTINGTONSKÁ SPOLEČNOST 

E-mail: info@huntingtonsociety.ca

Webové stránky: www.huntingtonsociety.ca

SOCIÉTÉ HUNTINGTON DU QUEBEC 

E-mail: shq@huntingtonqc.org

Webové stránky: www.huntingtonqc.org

Kuba 

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

E-mail: tzv@infomed.sld.cu

M

Mexiko 

ASOCIACION MEXICANA DE LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON I.A.P. 

E-mail: huntingtonmexico@hotmail.com

Webové stránky: www.huntingtonmexico.org

P

Portoriko 

FUNDACION HUNTINGTON PUERTO RICO

E-mail: fundacionHD3@gmail.com

Webové stránky: https://fundacionhuntington.org/

U

Spojené státy americké 

AMERICKÁ SPOLEČNOST PRO HUNTINGTONOVU CHOROBU 

E-mail: ivetter@hdsa.org - hdsainfo@hdsa.org

Webové stránky: http://www.hdsa.org

cs_CZCzech