Protože Huntingtonova choroba je genetické onemocnění, lze provést test DNA, který obvykle ukáže, zda máte či nemáte vadný gen, který ji způsobuje. V několika případech není výsledek testu jednoznačný, takže je obtížné dát jednoznačnou odpověď. Níže uvádíme několik věcí, na které byste měli myslet, pokud uvažujete o podstoupení testu:

  • Je důležité vědět, že rozhodnutí o testování můžete učinit pouze vy a že před provedením testu musí být obvykle starší 18 let. Rodiče, partneři, přátelé nebo jiní členové rodiny na vás mohou vyvíjet nátlak/podněcovat vás k podstoupení testu, ale v konečném důsledku je to pouze vaše rozhodnutí.
  • Pokud se rozhodnete test podstoupit, musíte kromě emocionálního dopadu na vás a vaši rodinu zvážit také vliv pozitivního výsledku na další aspekty vašeho života, jako je životní pojištění a budoucí pracovní příležitosti, protože v některých profesích může být pozitivní výsledek překážkou (například při vstupu do ozbrojených sil).
  • Když se poprvé dozvíte, že můžete být ohroženi, je důležité, abyste s rozhodnutím nechat se testovat nespěchali, protože jakmile se dozvíte výsledek, už si to nemůžete rozmyslet.
  • Je důležité mít na paměti, že od testování můžete kdykoli odstoupit.
  • Návštěva genetické kliniky neznamená, že jste povinni test podstoupit, ale dává vám možnost probrat všechny důsledky a případné další obavy. Každá klinika se řídí dohodnutým poradenským "protokolem"; obvykle se jedná o nejméně tři sezení, na kterých můžete probrat důsledky testování a všechny otázky, které můžete mít, než se rozhodnete.

Testování zahrnuje sezení s různými odborníky. Obvykle zahrnuje jedno sezení věnované každému z následujících bodů: genetické poradenství, neurologické vyšetření, psychologický rozhovor, diskuse o výsledcích a následná kontrola. Samotné genetické vyšetření je krevní test.

Účelem předběžných sezení je zajistit, aby osoba rozuměla možným důsledkům svého genetického stavu a byla připravena na přijetí výsledků. Neurologické vyšetření určí, zda jsou přítomny nějaké časné příznaky HD. Pokud se zjistí, že osoba má příznaky, bude jí nabídnuta možnost přerušit testovací proceduru.

Je důležité si uvědomit, že předsymptomatické testování HD nemůže určit, kdy nemoc začne, ani její průběh či závažnost. Lidé s pozitivním testem na tento gen mohou zůstat zdraví po mnoho let. HD lze diagnostikovat pouze na základě neurologického vyšetření.

cs_CZCzech