Η ANNEXON BIOSCIENCES ΑΝΑΦΈΡΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΉΣ ΔΟΚΙΜΉΣ ΦΆΣΗΣ 2 ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΟΥΝ ΌΤΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΉ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΎ ΣΥΜΠΛΗΡΏΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΌ ΌΦΕΛΟΣ ΣΤΗ ΝΌΣΟ ΤΟΥ HUNTINGTON

Στις 7 Ιουνίου, η Annexon, η οποία είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου που αναπτύσσει μια νέα κατηγορία φαρμάκων για ασθενείς με κλασικές αυτοάνοσες, νευροεκφυλιστικές και οφθαλμολογικές διαταραχές με τη μεσολάβηση του συμπληρώματος, ανακοίνωσε σήμερα ελπιδοφόρα, τελικά δεδομένα από την ανοικτή κλινική δοκιμή Φάσης 2 του ANX005 σε ασθενείς με νόσο του Huntington (HD).

"Η νόσος του Huntington είναι μια καταστροφική κατάσταση, χωρίς να υπάρχει θεραπεία ή εγκεκριμένες θεραπείες τροποποίησης της νόσου", δήλωσε ο Edward Wild, FRCP, Ph.D., καθηγητής νευρολογίας στο University College του Λονδίνου, σύμβουλος νευρολόγος στο Εθνικό Νοσοκομείο Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής στο Queen Square του Λονδίνου και αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου για τη νόσο του Huntington του UCL. "Η προφανής συνεχής σταθεροποίηση της κλινικής λειτουργίας επί εννέα μήνες είναι αξιοσημείωτη και γενικά δεν αναμένεται σε μια προοδευτική νόσο όπως η HD. Επιπλέον, τα στοιχεία της διαρκούς βελτίωσης που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με αυξημένη αρχική δραστηριότητα του συμπληρώματος σε συνδυασμό με το προφίλ οφέλους-κινδύνου που κατέδειξε το ANX005 μέσω της εννεάμηνης μελέτης υπογραμμίζουν τη δυνατότητα της αναστολής του συμπληρώματος ως υποσχόμενου θεραπευτικού μηχανισμού για αυτή τη δύσκολη νόσο".

ANX005 Φάση 2 Αποτελέσματα δέσμευσης στόχων, αποτελεσματικότητας και βιοδεικτών
Η πολυκεντρική, ανοικτή κλινική δοκιμή Φάσης 2 αξιολόγησε το ANX005 που χορηγήθηκε ενδοφλεβίως για μια περίοδο δοσολογίας έξι μηνών σε ασθενείς με πρώιμη έκδηλη HD ή με κίνδυνο για πρώιμη έκδηλη HD, ακολουθούμενη από μια περίοδο παρακολούθησης τριών μηνών. Τα κύρια μέτρα έκβασης της μελέτης ήταν η ασφάλεια και η ανεκτικότητα του ANX005, η φαρμακοκινητική (PK) του ANX005, όπως μετρήθηκε με τις συγκεντρώσεις στον ορό και το ΕΝΥ, και οι φαρμακοδυναμικές (PD) επιδράσεις, όπως μετρήθηκε με τις συγκεντρώσεις C1q, C4a και NfL στον ορό και το ΕΝΥ. Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 28 ασθενείς, εκ των οποίων οι 23 ολοκλήρωσαν τόσο την εξάμηνη θεραπεία όσο και την επακόλουθη τρίμηνη περίοδο παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα Φάσης 2 που αναφέρθηκαν σήμερα περιλαμβάνουν δεδομένα αποτελεσματικότητας, όπως μετρήθηκαν με τη σύνθετη ενοποιημένη κλίμακα αξιολόγησης της νόσου του Huntington (cUHDRS) και τη συνολική λειτουργική ικανότητα (TFC), δεδομένα PK και PD και NfL για αυτούς τους 23 ασθενείς, καθώς και δεδομένα ασφάλειας για όλους τους 28 ασθενείς που συμμετείχαν.

Τα τελικά δεδομένα έδειξαν:

 • Η θεραπεία με ANX005 οδήγησε σε πλήρη και διαρκή δέσμευση του στόχου C1q τόσο στον ορό όσο και στο ΕΝΥ καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας και κατά την περίοδο παρακολούθησης.
 • Η εξέλιξη της νόσου σταθεροποιήθηκε στο συνολικό πληθυσμό των ασθενών με HD για το σύνολο των εννέα μηνών της μελέτης, όπως εκτιμήθηκε τόσο από την cUHDRS όσο και από την TFC, τις δύο κύριες κλινικές κλίμακες μέτρησης για την HD.
  • Αντίθετα, τα δημοσιευμένα δεδομένα φυσικής ιστορίας δείχνουν ότι οι ασθενείς με HD αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση σε διάστημα εννέα μηνών καθώς η νόσος τους εξελίσσεται.
 • Οι ασθενείς με HD με υψηλότερη αρχική δραστηριότητα συμπληρώματος, όπως μετράται από τα αυξημένα επίπεδα C4a στο ΕΝΥ, παρουσίασαν ένα γρήγορο κλινικό όφελος, όπως εκτιμήθηκε τόσο από το cUHDRS όσο και από το TFC, το οποίο διατηρήθηκε και κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών της μελέτης.
  • Η βελτίωση των cUHDRS και TFC σε ασθενείς με HD με υψηλότερο αρχικό συμπλήρωμα ήταν εμφανής έξι εβδομάδες μετά την έναρξη της χορήγησης της δόσης και διατηρήθηκε επί εννέα μήνες κατά τη διάρκεια της θεραπείας και της περιόδου παρακολούθησης.
 • Τα επίπεδα NfL στο πλάσμα και το ΕΝΥ παρέμειναν γενικά σταθερά κατά τη διάρκεια της μελέτης των εννέα μηνών και ήταν συγκρίσιμα με τα επίπεδα NfL που περιγράφονται σε δημοσιευμένα δεδομένα φυσικής ιστορίας για ασθενείς με HD.1
  • Δημοσιευμένα δεδομένα υποδηλώνουν ότι στις αργά εξελισσόμενες νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως η HD, η απώλεια συνάψεων συνδέεται με προοδευτική λειτουργική έκπτωση και προηγείται της απώλειας νευρώνων.2 και αύξηση της NfL, ενός βιοδείκτη νευρωνικής απώλειας3 

Αποτελέσματα ασφάλειας φάσης 2 του ANX005
Το ANX005 ήταν γενικά καλά ανεκτό καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμής, χωρίς καμία αλλαγή στα αποτελέσματα ασφάλειας από το ενδιάμεσα πορίσματα αναφέρθηκε προηγουμένως. Μέχρι σήμερα, το ANX005 έχει αξιολογηθεί και γενικά είναι καλά ανεκτό σε δοκιμές στις οποίες έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 170 ασθενείς σε πολλαπλές ενδείξεις.

Τα ευρήματα από την κλινική δοκιμή Φάσης 2 σε HD έδειξαν (n=28):

 • Οι παροδικές αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση της πρώτης δόσης ήταν οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ) που αναφέρθηκαν.
 • Δεν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις σοβαρών λοιμώξεων και δεν υπήρξαν θάνατοι κατά τη διάρκεια της μελέτης.
 • Πέντε ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία με το ANX005, δύο από τους οποίους δεν σχετίζονταν με τη θεραπεία. Τρεις διακοπές προσδιορίστηκαν ως δυνητικά σχετιζόμενες με το φάρμακο και οι τρεις περιπτώσεις βελτιώθηκαν ή επιλύθηκαν μετά τη διακοπή της θεραπείας με ANX005:
  • Αναφέρθηκαν συνολικά δύο ΣΑΕ που σχετίζονται με το φάρμακο: ένα συμβάν συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, το οποίο υποχώρησε πλήρως με τη διακοπή της δοσολογίας, και ένα συμβάν ιδιοπαθούς πνευμονίτιδας (μη λοιμώδους), το οποίο βελτιώθηκε μετά τη διακοπή της δοσολογίας.
  • Ένας ασθενής εμφάνισε ΑΕ αιμολυτικής αναιμίας που παρέμεινε ασυμπτωματική και υποχώρησε πλήρως μετά τη διακοπή της δοσολογίας.
  • Και οι τρεις περιπτώσεις παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με αυξημένους τίτλους αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ANA) κατά την έναρξη της μελέτης. Κανένας ασθενής με φυσιολογικούς τίτλους ANA κατά την έναρξη της μελέτης δεν εμφάνισε ΣΑΕ, δεν παρουσίασε επιπλοκές σχετιζόμενες με το αυτοάνοσο ούτε διέκοψε τη μελέτη.

"Είμαστε πολύ ενθαρρυμένοι από αυτά τα τελικά δεδομένα με το ANX005, τα οποία παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό δράσης μας για μια χρόνια νευροεκφυλιστική ασθένεια όπου ο ρόλος του κλασικού συμπληρώματος έχει χαρακτηριστεί καλά", σημείωσε ο Douglas Love, Esq., πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Annexon. "Το σύνολο των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής και διατηρήσιμης αναστολής του C1q, του σαφούς αντίκτυπου στα κλινικά αποτελέσματα και των ευνοϊκών αποτελεσμάτων ασφάλειας που παρατηρήθηκαν, υποστηρίζουν ισχυρά τη δυνατότητα του ANX005 για τη θεραπεία ασθενών με HD. Μας ενθαρρύνει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι ασθενείς με υψηλότερη δραστηριότητα συμπληρώματος ενδέχεται να έχουν περισσότερες πιθανότητες να ανταποκριθούν στη θεραπεία κατά του C1q. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τις ρυθμιστικές αρχές για να αξιολογήσουμε την ευκαιρία για μια καλά ελεγχόμενη δοκιμή στην HD, αξιοποιώντας μια μηχανιστικά συναρπαστική προσέγγιση της ιατρικής ακριβείας. Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε στους ασθενείς θεραπείες που θα αλλάξουν τα δεδομένα και αυτά τα δεδομένα μας φέρνουν ένα σημαντικό βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου μας".

Κατηγορίες: ΝέαΈρευνα

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Σύμβολο κράτησης θέσης avatar

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

elGreek

Σύνδεση

Μετάβαση στο περιεχόμενο