Νότια Αφρική 

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΌΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΉΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΌΣΟ ΧΆΝΤΙΝΓΚΤΟΝ (HASA)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: michaelh@tsdworld.co.za

Facebook

ΟΜΆΔΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΊΟΥ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jessica_selfe@yahoo.co.uk

ΟΜΆΔΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ungerer777@gmail.com

HD Αφρική 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@hd-africa.org

Ιστοσελίδα: https://hd-africa.org/

elGreek