Αυστραλία 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΉ ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΌΣΟ ΤΟΥ ΧΆΝΤΙΝΓΚΤΟΝ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@huntingtonsnsw.org.au

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΝΈΩΝ ΝΌΤΙΩΝ ΟΥΑΛΙΏΝ HD

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@hdnswact.org.au

Ιστοσελίδα: www.huntingtonsnsw.org.au

ΈΝΩΣΗ HD QUEENSLAND

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: admin@huntingtonsqld.org.au

Ιστοσελίδα: www.huntingtonsqld.org.au

ΈΝΩΣΗ HD ΤΗΣ ΝΌΤΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΌΡΕΙΑΣ ΕΠΙΚΡΆΤΕΙΑΣ

Ιστοσελίδα: www.huntingtonssant.org.au

VICTORIA HD ASSOCIATION

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@huntingtonsvic.org.au

Ιστοσελίδα: www.huntingtonsvic.org.au

ΈΝΩΣΗ HD ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: admin@huntingtonswa.org.au

Ιστοσελίδα: www.huntingtonswa.org.au

Νέα Ζηλανδία  

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΌΣΟ ΤΟΥ ΧΆΝΤΙΝΓΚΤΟΝ (ΌΚΛΑΝΤ) ΝΈΑ ΖΗΛΑΝΔΊΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: huntingtonsakld@xtra.co.nz - jane.hda@xtra.co.nz

Ιστοσελίδα: www.huntingtons.org.nz

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΌΣΟ ΤΟΥ HUNTINGTON (CHRISTCHURCH) ΝΈΑ ΖΗΛΑΝΔΊΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ddc2@clear.net.nz

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΌΣΟ ΤΟΥ ΧΆΝΤΙΝΓΚΤΟΝ (ΟΥΈΛΙΝΓΚΤΟΝ) ΝΈΑ ΖΗΛΑΝΔΊΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info.wellingtonhda@xtra.co.nz

elGreek