Προγνωστικό γενετικό τεστ

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι προ-συμπτωματικές εξετάσεις για HD δεν μπορούν να καθορίσουν πότε θα ξεκινήσει η νόσος ή την πορεία ή τη σοβαρότητά της. Τα άτομα που εξετάζονται θετικά για το γονίδιο μπορεί να παραμείνουν υγιή για πολλά χρόνια. Η HD μπορεί να διαγνωστεί μόνο με μια νευρολογική εξέταση.

Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει συνεδρίες με διάφορους επαγγελματίες. Συνήθως περιλαμβάνει μία συνεδρία αφιερωμένη σε καθένα από τα ακόλουθα: γενετική συμβουλευτική, νευρολογική εξέταση, ψυχολογική συνέντευξη, συζήτηση των αποτελεσμάτων και παρακολούθηση. Η ίδια η γενετική εξέταση είναι μια εξέταση αίματος.

Σκοπός των προκαταρκτικών συνεδριών είναι να διασφαλιστεί ότι το άτομο κατανοεί τις πιθανές επιπτώσεις της γενετικής του κατάστασης και ότι είναι προετοιμασμένο να λάβει τα αποτελέσματα. Η νευρολογική εξέταση θα καθορίσει εάν υπάρχουν πρώιμα συμπτώματα της HD. Εάν διαπιστωθεί ότι το άτομο έχει συμπτώματα, θα του/της προσφερθεί η δυνατότητα διακοπής της διαδικασίας εξέτασης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι προ-συμπτωματικές εξετάσεις για HD δεν μπορούν να καθορίσουν πότε θα ξεκινήσει η νόσος ή την πορεία ή τη σοβαρότητά της. Τα άτομα που εξετάζονται θετικά για το γονίδιο μπορεί να παραμείνουν υγιή για πολλά χρόνια. Η HD μπορεί να διαγνωστεί μόνο με μια νευρολογική εξέταση.

elGreek