Ar lielām skumjām paziņojam, ka mūžībā aizgāja viens no mūsu dibinātājiem. Gerits Dommerholts nomira Nīderlandē 31.stajā decembrī. Gerita ieguldījumu HD ir grūti pārvērtēt. Viņš palīdzēja izveidot asociāciju pagājušā gadsimta 80. gados, lai veicinātu ciešāku sadarbību ar pētniekiem un lauztu tabu, kas bija saistīts ar HD. Viņš palīdzēja izveidot daudzas nacionālās asociācijas un motivēja tās strādāt HD ģimeņu labā visā pasaulē. Viņš palīdzēja mums saprast, cik svarīga ir ģimenes iesaistīšanās cīņā pret šo slimību.

HD ģimenes visā pasaulē ir ļoti pateicīgas Gerritam. Viņu vārdā paldies Gerritam. Lai tu atdusas mierā.   

Sveins Olafs Olafs Olsens 

IHA prezidents

Bea de Schepper

Starptautiskās attīstības speciālists

Kategorijas: Ziņas

lvLatvian