2021. gada septembris - ir izveidota globāla HD kopienas konsultatīvā padome.

IHA ir sadarbojusies ar Hantingtona slimības jauniešu organizāciju un Eiropas Hantingtona asociāciju, lai izveidotu globālu Kopienas konsultatīvo padomi ar nosaukumu HD-CAB. HD-CAB sastāvā ir pārstāvji no HD slimnieku ģimenēm visā pasaulē. Tās locekļi no 20 dažādām valstīm sniedz vērtīgu ieguldījumu pētniekiem, nozares pārstāvjiem, regulatīvajām iestādēm un politikas veidotājiem. Lasīt vairāk...

Ar Daniela Carvalho, pirms 1 gada 1 gada 1 gada 1 gada 1 mēneša, pirms 1 gada 1 gada 1 gada 1 gada 1 mēneša

2021. gada 25. jūnijs - 1. Hantingtona slimības sanāksme arābu valstīm

Pirmajā Hantingtona slimības sanāksmē arābu valstīm piedalījās dalībnieki no 14 dažādām valstīm. Pateicība par veiksmīgo norisi pienākas priekšsēdētājam un galvenajam runātājam profesoram Bernhardam Landvehrmeijeram, kā arī vairākiem citiem augsta līmeņa referentiem. Sākotnēji bija paredzēts, ka sanāksme notiks tiešraidē Kairā Lasīt vairāk...

Ar Daniela Carvalho, pirms 1 gada 1 gada 1 gada 1 gada 1 mēneša, pirms 1 gada 1 gada 1 gada 1 gada 1 mēneša
lvLatvian