A B      C      D E F      G      H      I      J      K      L      M 

N      O      P      Q      R      S      T      U      V      W      X      Y      Z

C

Kanāda 

KANĀDAS HUNTINGTONU BIEDRĪBA 

E-pasts: info@huntingtonsociety.ca

Tīmekļa vietne: www.huntingtonsociety.ca

SOCIÉTÉ HUNTINGTON DU QUEBEC 

E-pasts: shq@huntingtonqc.org

Tīmekļa vietne: www.huntingtonqc.org

Kuba 

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

E-pasts: tzv@infomed.sld.cu

M

Meksika 

ASOCIĀCIJA MEXICANA DE LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON I.A.P. 

E-pasts: huntingtonmexico@hotmail.com

Tīmekļa vietne: www.huntingtonmexico.org

P

Puertoriko 

FUNDACION HUNTINGTON PUERTO RICO

E-pasts: fundacionHD3@gmail.com

Tīmekļa vietne: https://fundacionhuntington.org/

U

Amerikas Savienotās Valstis 

AMERIKAS HANTINGTONA SLIMĪBAS BIEDRĪBA 

E-pasts: ivetter@hdsa.org - hdsainfo@hdsa.org

Tīmekļa vietne: http://www.hdsa.org

lvLatvian