ANNEXON BIOSCIENCES MELDT FASE 2 KLINISCHE STUDIE RESULTATEN WAARUIT BLIJKT DAT UPSTREAM KLASSIEKE COMPLEMENT REMMING GEASSOCIEERD IS MET KLINISCH VOORDEEL BIJ HUNTINGTON'S ZIEKTE

Op 7 juni kondigde Annexon, een biofarmaceutisch bedrijf dat een nieuwe klasse van geneesmiddelen ontwikkelt voor patiënten met klassieke complement-gemedieerde auto-immuun-, neurodegeneratieve en oogheelkundige aandoeningen, vandaag veelbelovende, definitieve gegevens aan van haar open-label fase 2 klinische studie van ANX005 bij patiënten met de ziekte van Huntington (HD).

"De ziekte van Huntington is een verwoestende aandoening, zonder genezing of goedgekeurde ziektemodificerende behandelingen," zei Edward Wild, FRCP, Ph.D., hoogleraar neurologie aan het University College London, neuroloog-assistent in het National Hospital for Neurology and Neurosurgery in het Londense Queen Square, en adjunct-directeur van het UCL Huntington's Disease Centre. "De duidelijke voortdurende stabilisatie van de klinische functie na negen maanden is opmerkelijk, en wordt over het algemeen niet verwacht bij een progressieve ziekte als HD. Bovendien onderstrepen het bewijs van aanhoudende verbetering bij patiënten met een verhoogde complementactiviteit bij aanvang, gekoppeld aan het voordeel-risicoprofiel dat ANX005 tijdens de negen maanden durende studie heeft aangetoond, het potentieel van complementinhibitie als een veelbelovend therapeutisch mechanisme voor deze moeilijke ziekte."

ANX005 Fase 2 Doelbereik, werkzaamheid en biomarkerresultaten
De Fase 2, open-label klinische studie evalueerde ANX005 intraveneus toegediend gedurende een periode van zes maanden bij patiënten met, of met een risico op, vroege manifeste HD, gevolgd door een follow-up periode van drie maanden. De primaire uitkomstmaten van de studie waren de veiligheid en verdraagbaarheid van ANX005; de farmacokinetiek (PK) van ANX005, zoals gemeten door serum- en CSF-concentraties; en farmacodynamische (PD) effecten, zoals gemeten door C1q, C4a en NfL serum- en CSF-concentraties. Aan de studie namen in totaal 28 patiënten deel, van wie er 23 zowel de zes maanden durende behandeling als de daaropvolgende drie maanden follow-up periode voltooiden. De vandaag gerapporteerde resultaten van Fase 2 omvatten werkzaamheidsgegevens zoals gemeten door de Composite Unified Huntington's Disease Rating Scale (cUHDRS) en Total Functional Capacity (TFC), PK- en PD-gegevens en NfL voor die 23 patiënten, en veiligheidsgegevens voor alle 28 ingeschreven patiënten.

Definitieve gegevens toonden aan:

 • Behandeling met ANX005 leidde tot volledige en duurzame doelbinding van C1q in zowel serum als CSF gedurende de gehele behandelingsperiode en tot ver in de follow-up-periode.
 • De ziekteprogressie was gestabiliseerd in de totale HD-patiëntenpopulatie gedurende de gehele negen maanden van het onderzoek, zoals beoordeeld door zowel cUHDRS als TFC, de twee primaire klinische meetschalen voor HD.
  • Daarentegen blijkt uit gepubliceerde gegevens over de natuurlijke geschiedenis dat HD-patiënten naar verwachting gedurende negen maanden achteruitgaan naarmate hun ziekte voortschrijdt.
 • HD-patiënten met een hogere complementactiviteit bij aanvang, zoals gemeten door verhoogde C4a-niveaus in de liquor, vertoonden een snel klinisch voordeel, zoals beoordeeld door zowel cUHDRS als TFC, dat aanhield gedurende de gehele negen maanden van het onderzoek.
  • De verbetering van cUHDRS en TFC bij HD-patiënten met een hoger uitgangscomplement was duidelijk zes weken na aanvang van de dosering en bleef gedurende negen maanden gehandhaafd tijdens de behandelings- en follow-up-periode.
 • Plasma en CSF NfL niveaus bleven over het algemeen consistent gedurende de negen maanden durende studie, en waren vergelijkbaar met NfL niveaus beschreven in gepubliceerde natural history gegevens voor HD patiënten.1
  • Uit gepubliceerde gegevens blijkt dat bij langzaam progressieve neurodegeneratieve ziekten zoals HD, het verlies van synapsen gepaard gaat met progressieve functionele achteruitgang en voorafgaat aan het verlies van neuronen.2 en toename van NfL, een biomarker van neuronaal verlies...3 

ANX005 Fase 2 Veiligheidsresultaten
ANX005 werd over het algemeen goed verdragen tijdens de hele studie, met geen verandering in de veiligheidsresultaten van de tussentijdse bevindingen eerder gemeld. ANX005 werd tot op heden geëvalueerd en over het algemeen goed verdragen in studies waaraan meer dan 170 patiënten voor verschillende indicaties deelnamen.

De bevindingen van de klinische studie van fase 2 bij HD toonden aan (n=28):

 • Voorbijgaande eerste dosis-geassocieerde infusiegerelateerde reacties waren de meest gemelde bijwerkingen.
 • Er werden geen gevallen van ernstige infectie waargenomen, en er waren geen sterfgevallen tijdens de studie
 • Vijf patiënten staakten de behandeling met ANX005, waarvan er twee geen verband hielden met de behandeling. Van drie stopzettingen werd vastgesteld dat ze mogelijk verband hielden met het geneesmiddel, en alle drie de gevallen verbeterden of verdwenen nadat de behandeling met ANX005 was stopgezet:
  • In totaal werden twee geneesmiddelgerelateerde SAE's gemeld: één geval van systemische lupus erythematosus, dat volledig verdween na stopzetting van de dosering, en één geval van idiopathische pneumonitis (niet-infectieus), dat verbeterde na stopzetting van de dosering.
  • Eén patiënt ondervond een AE van hemolytische anemie die asymptomatisch bleef en volledig verdween na stopzetting van de dosering.
  • Alle drie gevallen werden waargenomen bij patiënten met verhoogde antinucleaire antilichaamtiter (ANA) bij aanvang. Geen enkele patiënt met normale ANA-titers bij aanvang ontwikkelde een SAE, ondervond auto-immuungeassocieerde complicaties of stopte met het onderzoek.

"We zijn zeer bemoedigd door deze definitieve gegevens met ANX005, die belangrijke inzichten verschaffen in ons werkingsmechanisme voor een chronische neurodegeneratieve ziekte waarbij de rol van klassiek complement goed gekarakteriseerd is," merkte Douglas Love, president en chief executive officer van Annexon, op. "De totaliteit van de gegevens, inclusief robuuste en aanhoudende C1q remming, duidelijke impact op de klinische resultaten en gunstige veiligheidsresultaten, ondersteunen sterk het potentieel van ANX005 voor de behandeling van patiënten met HD. Wij vinden het bijzonder bemoedigend dat patiënten met een hogere complementactiviteit meer kans hebben om te reageren op anti-C1q therapie. Op basis van deze resultaten kijken wij uit naar gesprekken met regelgevende instanties om de mogelijkheid te beoordelen voor een goed gecontroleerde studie in HD waarbij gebruik wordt gemaakt van een mechanistisch overtuigende precisiegeneeskunde-aanpak. Het is onze missie om patiënten te voorzien van baanbrekende behandelingen, en deze gegevens brengen ons een belangrijke stap dichter bij het bereiken van ons doel."

Categorieën: NieuwsOnderzoek

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLDutch