S veľkým zármutkom oznamujeme, že nás opustil jeden z našich zakladateľov. Gerrit Dommerholt zomrel v Holandsku 31.st decembra. Gerritov prínos pre HD sa dá len ťažko preceňovať. V 80. rokoch 20. storočia pomohol založiť združenie s cieľom podporiť užšiu spoluprácu s výskumníkmi a prelomiť tabu okolo HD. Pomohol vytvoriť množstvo národných združení a motivoval ich k práci pre dobro rodín s HD na celom svete. Pomohol nám pochopiť význam zapojenia rodiny do boja proti tomuto ochoreniu.

Rodiny HD na celom svete sú Gerritovi veľmi vďačné. V ich mene ti Gerrit ďakuje. Nech odpočívaš v pokoji.   

Svein Olaf Olsen 

Prezident IHA

Bea de Schepper

Pracovník pre medzinárodný rozvoj

Kategórie: Novinky

sk_SKSlovak
Prejsť na obsah