Môžete niečo zmeniť

Váš dar nám pomôže podporiť jednotlivcov a rodiny postihnuté Huntingtonovou chorobou.

Tieto dary nám pomáhajú:

  1. Vytvorenie národných združení, aby rodiny s HD mali všade miesto, kde môžu získať podporu.
  2. Boj za globálnu komunitu HD pri zastupovaní regulačných orgánov, výskumníkov, komerčných subjektov a vlád
  3. Posilnenie postavenia miestnych združení poskytnutím komunikačných platforiem a obsahu

Ďakujeme vám za vašu štedrosť.

Prispieť môžete priamo na:

KBC Bank

Názov účtu: Medzinárodná asociácia Huntington

Názov banky : KBC Bank en Verzekeringen

Opperstraat 23 , 9180 Moerbeke Waas Belgicko

IBAN BE27 7380
4097 7973

SWIFT/BIC: KREDBEBB 

sk_SKSlovak