Prediktívny genetický test

Je dôležité poznamenať, že predsymptomatické testovanie na HD nemôže určiť, kedy sa choroba začne, ani jej priebeh alebo závažnosť. Ľudia, ktorí majú pozitívny test na gén, môžu zostať zdraví mnoho rokov. HD sa dá diagnostikovať len neurologickým vyšetrením.

Postup testovania zahŕňa stretnutia s rôznymi odborníkmi. Zvyčajne zahŕňa jedno sedenie venované každému z nasledujúcich bodov: genetické poradenstvo, neurologické vyšetrenie, psychologický rozhovor, diskusia o výsledkoch a následné opatrenia. Samotný genetický test je krvný test.

Cieľom predbežných stretnutí je zabezpečiť, aby osoba pochopila možné dôsledky svojho genetického stavu a bola pripravená na prijatie výsledkov. Neurologické vyšetrenie určí, či sú prítomné nejaké skoré príznaky HD. Ak sa zistí, že osoba má symptómy, ponúkne sa jej možnosť prerušiť testovací postup.

Je dôležité poznamenať, že predsymptomatické testovanie na HD nemôže určiť, kedy sa choroba začne, ani jej priebeh alebo závažnosť. Ľudia, ktorí majú pozitívny test na gén, môžu zostať zdraví mnoho rokov. HD sa dá diagnostikovať len neurologickým vyšetrením.

sk_SKSlovak
Prejsť na obsah