DRUŽBA ANNEXON BIOSCIENCES POROČA O REZULTATIH KLINIČNEGA PRESKUŠANJA FAZE 2, KI DOKAZUJEJO, DA JE ZAVIRANJE KLASIČNEGA KOMPLEMENTA V ZAČETNI FAZI POVEZANO S KLINIČNO KORISTJO PRI HUNTINGTONOVI BOLEZNI

Družba Annexon, ki je biofarmacevtsko podjetje v klinični fazi razvoja novega razreda zdravil za bolnike s klasičnimi avtoimunskimi, nevrodegenerativnimi in oftalmološkimi motnjami, posredovanimi s komplementom, je 7. junija objavila obetavne končne podatke iz odprtega kliničnega preskušanja faze 2 zdravila ANX005 pri bolnikih s Huntingtonovo boleznijo (HD).

"Huntingtonova bolezen je uničujoča bolezen, za katero ni na voljo zdravila ali odobrenega zdravljenja, ki bi jo spremenilo," je dejal Edward Wild, FRCP, doktor medicine, profesor nevrologije na University College London, svetovalni nevrolog v Nacionalni bolnišnici za nevrologijo in nevrokirurgijo na Queen Square v Londonu ter pomočnik direktorja Centra za Huntingtonovo bolezen UCL. "Očitna nadaljnja stabilizacija kliničnih funkcij v devetih mesecih je izjemna in na splošno ni pričakovana pri progresivni bolezni, kot je HD. Poleg tega dokazi o trajnem izboljšanju pri bolnikih s povišano izhodiščno aktivnostjo komplementa skupaj s profilom koristi in tveganja, ki ga je ANX005 pokazal v devetmesečni študiji, poudarjajo potencial zaviranja komplementa kot obetavnega terapevtskega mehanizma za to težko bolezen."

Rezultati 2. faze ANX005 o ciljni vključenosti, učinkovitosti in biomarkerjih
V odprtem kliničnem preskušanju faze 2, ki je potekalo v več središčih, so ocenjevali ANX005, ki so ga intravensko dajali šest mesecev pri bolnikih z zgodnjo manifestno HD ali pri katerih je obstajalo tveganje za to, nato pa je sledilo trimesečno obdobje spremljanja. Primarni rezultati študije so bili varnost in prenašanje zdravila ANX005, farmakokinetika (PK) zdravila ANX005, merjena s koncentracijami v serumu in CSF, ter farmakodinamični učinki (PD), merjeni s koncentracijami C1q, C4a in NfL v serumu in CSF. V študijo je bilo vključenih 28 bolnikov, od katerih jih je 23 končalo šestmesečno zdravljenje in nadaljnje trimesečno obdobje spremljanja. Danes objavljeni rezultati 2. faze vključujejo podatke o učinkovitosti, merjene s sestavljeno enotno lestvico Huntingtonove bolezni (cUHDRS) in skupno funkcionalno zmogljivostjo (TFC), podatke o PK in PD ter NfL za teh 23 bolnikov ter podatke o varnosti za vseh 28 vključenih bolnikov.

Končni podatki so pokazali:

 • Zdravljenje z zdravilom ANX005 je privedlo do popolne in trajne ciljne vključitve C1q v serumu in CSF v celotnem obdobju zdravljenja in tudi v obdobju spremljanja.
 • Napredovanje bolezni se je v celotni populaciji bolnikov s HD stabiliziralo v vseh devetih mesecih študije, kar je bilo ocenjeno s cUHDRS in TFC, dvema osnovnima kliničnima merilnima lestvicama za HD.
  • Nasprotno pa objavljeni podatki o naravni zgodovini kažejo, da se pri bolnikih s HD pričakuje, da se bo v devetih mesecih, ko bo bolezen napredovala, stanje zmanjšalo.
 • Pri bolnikih s HD z višjo izhodiščno aktivnostjo komplementa, izmerjeno s povišanimi vrednostmi C4a v CSF, se je pokazala hitra klinična korist, ocenjena s cUHDRS in TFC, ki se je ohranila vseh devet mesecev študije.
  • Izboljšanje cUHDRS in TFC pri bolnikih s HD z višjim izhodiščnim komplementom je bilo očitno šest tednov po uvedbi odmerjanja in se je ohranilo devet mesecev v obdobju zdravljenja in spremljanja.
 • Ravni NfL v plazmi in CSF so v devetmesečni študiji na splošno ostale enake in so bile primerljive z ravnmi NfL, opisanimi v objavljenih podatkih o naravni zgodovini bolnikov s HD.1
  • Objavljeni podatki kažejo, da je pri počasi napredujočih nevrodegenerativnih boleznih, kot je HD, izguba sinaps povezana s postopnim funkcionalnim propadanjem in predhodi izgubi nevronov.2 in povečanje NfL, biomarkerja izgube nevronov3 

Varnostni rezultati faze 2 ANX005
ANX005 se je med celotnim preskušanjem na splošno dobro prenašal, pri čemer se rezultati glede varnosti niso spremenili glede na rezultate preskušanja v vmesne ugotovitve o čemer smo že poročali. ANX005 je bil doslej ocenjen in na splošno dobro prenašan v študijah, v katere je bilo vključenih več kot 170 bolnikov z različnimi indikacijami.

Ugotovitve kliničnega preskušanja faze 2 pri HD so pokazale (n=28):

 • Najpogostejši neželeni učinki, o katerih so poročali, so bili prehodne reakcije, povezane z infuzijo prvega odmerka
 • Med študijo niso opazili nobenega primera resne okužbe in ni bilo nobenega smrtnega primera.
 • Pet bolnikov je prekinilo zdravljenje z zdravilom ANX005, od tega dve prekinitvi nista bili povezani z zdravljenjem. Za tri prekinitve zdravljenja je bilo ugotovljeno, da bi lahko bile povezane z zdravilom, vsi trije primeri pa so se po prekinitvi zdravljenja z zdravilom ANX005 izboljšali ali odpravili:
  • Poročali so o dveh neželenih učinkih, povezanih z zdravilom: o enem primeru sistemskega lupus eritematozusa, ki je popolnoma izzvenel po prenehanju odmerjanja, in enem primeru idiopatskega pnevmonitisa (neinfekcijskega), ki se je izboljšal po prenehanju odmerjanja.
  • Pri enem bolniku se je pojavil neželeni učinek hemolitične anemije, ki je ostal asimptomatski in je popolnoma izzvenel po prenehanju odmerjanja.
  • Vsi trije primeri so bili opaženi pri bolnikih s povišanimi titri antinuklearnih protiteles (ANA) v izhodišču. Pri nobenem bolniku z normalnimi titri ANA na začetku ni prišlo do SAE, avtoimunskih zapletov ali prekinitve študije.

"Ti končni podatki o zdravilu ANX005, ki zagotavljajo pomemben vpogled v naš mehanizem delovanja pri kronični nevrodegenerativni bolezni, pri kateri je vloga klasičnega komplementa dobro opisana, nas zelo veselijo," je dejal Douglas Love, Esq., predsednik in glavni izvršni direktor podjetja Annexon. "Vsi podatki, vključno z močnim in trajnim zaviranjem C1q, jasnim vplivom na klinične rezultate in ugodnimi rezultati glede varnosti, močno podpirajo potencial zdravila ANX005 za zdravljenje bolnikov s HD. Še posebej nas veseli, da se bodo bolniki z večjo aktivnostjo komplementa morda bolj verjetno odzvali na zdravljenje z anti-C1q. Na podlagi teh rezultatov se veselimo sodelovanja z regulativnimi organi, da bi ocenili možnosti za dobro nadzorovano preskušanje pri HD z uporabo mehanistično prepričljivega pristopa precizne medicine. Naše poslanstvo je, da bolnikom zagotovimo zdravljenje, ki bo spremenilo pravila igre, in ti podatki so pomemben korak bližje k uresničitvi našega cilja."


0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Namestnik avatarja

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

sl_SISlovenian