Det första mötet om Huntingtons sjukdom i de arabiska länderna besöktes av deltagare från 14 olika länder. Tack vare ordföranden och huvudtalaren Prof. Bernhard Landwehrmeyer och ett antal andra högt profilerade talare har vi kunnat tacka för framgången. 

Det ursprungliga mötet var tänkt att hållas live i Kairo i mars 2020. Det sköts upp på grund av pandemin och ersattes av detta virtuella möte, som också samordnas av Shaimaa El-Jaafary från Egypten.

Vetenskapliga presentationer gavs av professor Michael Orth (Schweiz), dr Alzbeta Muehlbaeck (Tyskland), professor Michael Hayden (USA) och professor Pierre Krystkowiak (Förenade Arabemiraten), medan Mohammed al Hajri berättade om sin erfarenhet som vårdgivare i Oman. Yousef Gamal El Din kunde inte närvara personligen men skickade oss sin video som ger en djupt gripande redogörelse för hans erfarenheter som en av två söner vars mor hade Huntingtons sjukdom.     

I en enkät efter mötet sa 90% av deltagarna, som främst var klinisk personal, att de skulle vilja ha liknande möten i framtiden. 

Inspelningar av alla presentationer har lagts ut på följande webbplats YouTube.

Kategorier: Nyheter

sv_SESwedish