International Huntington Association har åtagit sig att hjälpa familjer som drabbats av Huntingtons sjukdom runt om i världen. Ett av våra pågående samarbeten är därför inriktat på att utveckla patientorganisationer och stödtjänster i Asien. I samarbete med Chinese Huntington Association och IHA:s vice ordförande Xi Cao är IHA glada att kunna rapportera att det har inrättats förfaranden för genetisk testning i Lahore, Pakistan.

Tack vare ett samarbete mellan Saqib Mahmood (docent i genetik vid University of Health Sciences, Lahore, Pakistan), Sun Yi-Min (National Clinical center for aging and medicine, Shanghai) och Mustafa Mehkary (doktorand vid University of Toronto) kan patienter nu genomgå genetiska tester för Huntingtons sjukdom lokalt i Pakistan. IHA, tillsammans med dr Saqib och Mustafa, leder nu skapandet av en patientledd förening för Huntingtonsjuka i Pakistan som ska fokusera på att tillhandahålla resurser och stödtjänster för patienter och familjer som drabbats av Huntingtonsjuka i Pakistan.

Kategorier: Nyheter

sv_SESwedish