Det är med stor sorg vi meddelar att en av våra grundare har gått bort. Gerrit Dommerholt avled i Nederländerna den 31 december. Gerrits bidrag till HD kan knappast överskattas. Han hjälpte till att grunda föreningen på 1980-talet för att främja ett närmare samarbete med forskare och bryta tabut kring HD. Han hjälpte till att skapa många nationella föreningar och motiverade dem att arbeta för HD-familjernas bästa över hela världen. Han hjälpte oss att förstå vikten av familjens engagemang i kampen mot denna sjukdom.

HD-familjer överallt är skyldiga Gerrit en enormt stor tacksamhet. På deras vägnar tackar vi Gerrit. Må du vila i frid.   

Svein Olaf Olsen 

Ordförande IHA

Bea de Schepper

Handläggare för internationell utveckling

Kategorier: Nyheter

sv_SESwedish