SOM Biotech, ett läkemedelsutvecklingsbolag i klinisk fas baserat på en unik egenutvecklad plattform för artificiell intelligens (SOMAIPRO®), har nöjet att meddela att rekryteringen till den kliniska fas IIb-studien med SOM3355 som behandling av Huntingtons korea har slutförts.

Efter en fas IIa-studie, där patienterna bekräftade den goda säkerhetsprofilen och den kliniska nyttan på koreiska rörelser, genomförde SOM Biotech en 12-veckors dubbelblind, placebokontrollerad dosbestämd fas IIb-studie, som utvärderade effekt och säkerhet för två doseringsregimer. Resultaten väntas i slutet av året.

Klicka här för att läsa fullständigt pressmeddelande.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESwedish