Prediktivt genetiskt test

Det är viktigt att notera att pre-symtomatiska tester för HD inte kan avgöra när sjukdomen börjar eller hur den utvecklas eller hur allvarlig den är. Personer som testar positivt för genen kan förbli friska i många år. HD kan endast diagnostiseras genom en neurologisk undersökning.

Testningsförfarandet omfattar möten med olika yrkesgrupper. Det omfattar vanligtvis ett möte som ägnas åt var och en av följande: genetisk rådgivning, neurologisk undersökning, psykologisk intervju, diskussion av resultaten och uppföljning. Själva gentestet är ett blodprov.

Syftet med de inledande mötena är att se till att personen förstår de potentiella konsekvenserna av sin genetiska status och är beredd att ta emot resultaten. Den neurologiska undersökningen kommer att fastställa om det finns några tidiga symptom på HD. Om det visar sig att personen har symtom kommer han/hon att erbjudas möjligheten att avbryta testförfarandet.

Det är viktigt att notera att pre-symtomatiska tester för HD inte kan avgöra när sjukdomen börjar eller hur den utvecklas eller hur allvarlig den är. Personer som testar positivt för genen kan förbli friska i många år. HD kan endast diagnostiseras genom en neurologisk undersökning.

sv_SESwedish