ANNEXON BIOSCIENCES ПОВІДОМЛЯЄ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФАЗИ 2 КЛІНІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЩО ДЕМОНСТРУЄ ПОПЕРЕДНЄ КЛАСИЧНЕ ІНГІБУВАННЯ КОМПЛЕМЕНТУ, ПОВ'ЯЗАНЕ З КЛІНІЧНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПРИ ХВОРОБІ ХАНТІНГТОНА

7 червня біофармацевтична компанія Annexon, що знаходиться на клінічній стадії розробки нового класу ліків для пацієнтів з класичними комплемент-опосередкованими аутоімунними, нейродегенеративними та офтальмологічними захворюваннями, оголосила багатообіцяючі остаточні дані відкритого клінічного дослідження 2 фази препарату ANX005 за участю пацієнтів з хворобою Гантінгтона (ХГ).

"Хвороба Гантінгтона - це руйнівний стан, який не піддається лікуванню або схваленим методам лікування, що модифікують перебіг хвороби", - сказав Едвард Уайлд, доктор філософії, професор неврології Університетського коледжу Лондона, консультант-невролог Національної лікарні неврології та нейрохірургії на Квін-сквер у Лондоні та заступник директора Центру хвороби Гантінгтона Університетського коледжу Лондона. "Очевидна тривала стабілізація клінічних функцій протягом дев'яти місяців є помітною і, як правило, не очікуваною при такому прогресуючому захворюванні, як ХГ. Більше того, докази стійкого поліпшення стану пацієнтів з підвищеною активністю комплементу в поєднанні з профілем користь-ризик, продемонстрованим ANX005 в ході дев'ятимісячного дослідження, підкреслюють потенціал інгібування комплементу як перспективного терапевтичного механізму для лікування цього складного захворювання".

ANX005 Фаза 2 Залучення цільової аудиторії, ефективність та результати біомаркерів
У 2-й фазі багатоцентрового відкритого клінічного дослідження оцінювали ANX005, який вводили внутрішньовенно протягом шести місяців пацієнтам з ранньою маніфестною ХНН або з ризиком її розвитку, з подальшим тримісячним періодом спостереження. Основними кінцевими показниками дослідження були безпека і переносимість ANX005; фармакокінетика (ФК) ANX005, що вимірювалася за концентраціями в сироватці крові та спинномозковій рідині; і ефекти фармакодинаміки (ФД), що вимірювалися за концентраціями C1q, C4a і NfL в сироватці крові та спинномозковій рідині. У дослідженні взяли участь 28 пацієнтів, з яких 23 завершили як шестимісячний курс лікування, так і подальший тримісячний період спостереження. Результати фази 2, про які повідомляється сьогодні, включають дані щодо ефективності, виміряні за допомогою комплексної уніфікованої шкали оцінки хвороби Гантінгтона (cUHDRS) та загальної функціональної спроможності (TFC), дані щодо ПК, ФД та ФНП для цих 23 пацієнтів, а також дані щодо безпеки для всіх 28 пацієнтів, які взяли участь у дослідженні.

Остаточні дані показали:

 • Лікування ANX005 призвело до повного та стійкого залучення C1q в сироватці крові та спинномозковій рідині протягом усього періоду лікування та впродовж періоду спостереження.
 • Прогресування захворювання було стабілізовано в загальній популяції пацієнтів з ГХ протягом усіх дев'яти місяців дослідження, що оцінювалося як за шкалою cUHDRS, так і за шкалою TFC, двома основними клінічними шкалами для вимірювання ГХ.
  • На противагу цьому, опубліковані дані анамнезу показують, що у пацієнтів з ХГ очікується погіршення стану протягом дев'яти місяців у міру прогресування захворювання.
 • Пацієнти з ХГ з вищою вихідною активністю комплементу, що вимірюється підвищеним рівнем С4а в СМР, продемонстрували швидкий клінічний ефект, оцінений як за допомогою cUHDRS, так і за допомогою TFC, який зберігався протягом усіх дев'яти місяців дослідження
  • Покращення показників ШОЕ і ТФК у хворих на ХГ з більш високим вихідним рівнем комплементу було очевидним через шість тижнів після початку прийому препарату і зберігалося протягом дев'яти місяців протягом періоду лікування і подальшого спостереження.
 • Рівні НФЛ у плазмі та спинномозковій рідині залишалися загалом стабільними протягом дев'ятимісячного дослідження і були порівнянними з рівнями НФЛ, описаними в опублікованих даних анамнезу у пацієнтів з ХГ.1
  • Опубліковані дані свідчать про те, що при повільно прогресуючих нейродегенеративних захворюваннях, таких як ХД, втрата синапсів пов'язана з прогресуючим функціональним зниженням і передує втраті нейронів2 і збільшення NfL, біомаркера втрати нейронів3 

ANX005 Результати фази 2 дослідження з безпеки
ANX005 загалом добре переносився протягом усього дослідження, без змін у результатах безпеки порівняно з проміжні висновки як повідомлялося раніше. На сьогоднішній день ANX005 був оцінений і загалом добре переносився в дослідженнях, в яких взяли участь понад 170 пацієнтів за різними показаннями.

Результати клінічного дослідження 2 фази при ХГ показали (n=28):

 • Транзиторні реакції, пов'язані з інфузією першої дози, були найчастішими небажаними явищами (НЯ), про які повідомлялося
 • Під час дослідження не спостерігалося жодного випадку серйозної інфекції, а також не було жодного летального випадку.
 • П'ять пацієнтів припинили лікування ANX005, два з яких не були пов'язані з лікуванням. Три випадки припинення лікування були визнані потенційно пов'язаними з прийомом препарату, і всі три випадки покращилися або вирішилися після припинення лікування ANX005:
  • Загалом повідомлялося про два пов'язані з прийомом препарату ПР: один випадок системного червоного вовчака, який повністю минув після припинення прийому препарату, та один випадок ідіопатичного пневмоніту (неінфекційного), стан якого покращився після припинення прийому препарату.
  • У одного пацієнта виникла АЕ гемолітичної анемії, яка залишилася безсимптомною і повністю минула після припинення прийому препарату
  • Всі три випадки спостерігалися у пацієнтів з підвищеними титрами антинуклеарних антитіл (АНА) на початку дослідження. У жодного пацієнта з нормальними титрами антинуклеарних антитіл на початку дослідження не розвинувся САЕ, не виникли аутоімунні ускладнення і він не припинив участь у дослідженні

"Ми дуже натхненні цими остаточними даними щодо ANX005, які дають значне розуміння механізму дії нашого препарату при хронічному нейродегенеративному захворюванні, де роль класичного комплементу була добре охарактеризована", - зазначив Дуглас Лав, есквайр, президент і головний виконавчий директор компанії Annexon. "Сукупність даних, включаючи надійне та стійке пригнічення C1q, чіткий вплив на клінічні результати та сприятливі результати з безпеки, переконливо підтверджують потенціал ANX005 для лікування пацієнтів з ХГ. Нас особливо надихає той факт, що пацієнти з вищою активністю комплементу можуть з більшою ймовірністю відповідати на анти-C1q терапію. На основі цих результатів ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з регуляторними органами для оцінки можливості проведення добре контрольованого дослідження ХГ з використанням механічно переконливого підходу точної медицини. Наша місія полягає в тому, щоб надавати пацієнтам лікування, яке змінює правила гри, і ці дані ще на один крок наближають нас до досягнення нашої мети".


0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

ukUkrainian

Логін

Перейти до вмісту